Rai Sport + HD

Rai Sport + HD in diretta e streamingTg Sport06:30 : Tg Sport (1:30min)
Ancora 10min

Rai Sport + HD diretta

Sera TV Lunedì 14 jiugno 2021

Perle di Sport

22:30

Perle di Sport

Mattina

02:30Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (4:)
06:30Rai Sport + HD Tg Sport
Tg Sport (1:30min)
08:00Rai Sport + HD Euro 2020
Euro 2020 (1:45min)
09:45Rai Sport + HD Euro 2020
Euro 2020 (1:45min)
11:30Rai Sport + HD Euro 2020
Euro 2020 (1:30min)

Pomeriggio

13:00Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (1:)
14:00Rai Sport + HD Diretta Azzurra
Diretta Azzurra (30min)
14:30Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (30min)
15:00Rai Sport + HD Motocross
Motocross (1:)
16:00Rai Sport + HD Motocross
Motocross (1:)
17:00Rai Sport + HD Euro 2020
Euro 2020 (30min)
17:30Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (1:)
18:30Rai Sport + HD Tg Sport
Tg Sport (20min)
18:50Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (40min)
19:30Rai Sport + HD Diretta Azzurra
Diretta Azzurra (45min)

Sera

20:15Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (25min)
20:40Rai Sport + HD Calcio a 5
Calcio a 5 (1:50min)
22:30Rai Sport + HD Perle di Sport
Perle di Sport (7:30min)


Rai Sport + HD ora in tv

Tg Sport06:30 : Tg Sport (1:30min)
Ancora 10min

Rai Sport + HD diretta

Sera TV Lunedì 14 jiugno 2021

Perle di Sport

22:30

Perle di Sport

Numerazione canale

Rai Sport + HD videoUp